WTW Ventilatie

Rendement van WTW ventilatie.


In de toepassing van warmteterugwinning in uw ventilatiesysteem geldt dat door de
bijzondere constructie van de warmtewisselaar een rendement van wel
95% kan worden behaald. Dit betekent dat wanneer er lucht van 20 graden uit de
woning wordt gezogen, deze de buitenlucht met bijvoorbeeld een
temperatuur van -7 graden weer kan verwarmen tot ongeveer 18,5 graden. De
besparing is dat de cv installatie de verse buitenlucht maar 1,5 gaden hoeft te
verwarmen.


.................................................................................................................................................................................................